Een moment geduld alstublieft... 

Bepalingen en voorwaarden

Wanneer u deze website bezoekt, gaat u akkoord met de volgende bepalingen, gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid.

De termen ‘Novacom’, ‘ons’ of ‘wij’ verwijzen naar de eigenaar van deze website, gevestigd aan Cambridge House, 16 High Street, Saffron Walden, Essex CB10 1AX. ‘Novacom’ is een handelsnaam van Novacom Corporation Limited, geregistreerd in Engeland en Wales onder ondernemingsnummer 7209790. De term ‘u’ verwijst naar de gebruiker of bezoeker van onze website.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

De inhoud van deze websitepagina’s is voor uw algemene informatie en gebruik. Het is zonder kennisgeving onderhevig aan verandering.

Noch wij, noch derden, bieden een garantie of waarborg ten aanzien van de juistheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen gevonden of aangeboden op deze website. U erkent dat dergelijke informatie en materiaal onjuistheden of fouten kan bevatten en we sluiten uitdrukkelijk aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden of fouten in de ruimste zin, toegestaan door de wet.

Uw gebruik van de informatie of het materiaal op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie beschikbaar via deze website aan uw specifieke eisen voldoen.

Deze website bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie is bij ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, look, uiterlijk en afbeeldingen. Reproductie is verboden tenzij in overeenstemming met het auteursrecht, dat deel uitmaakt van deze voorwaarden en condities.

Alle handelsmerken op deze website, die niet het eigendom van of in licentie gegeven zijn aan de exploitant, worden erkend op de website. Ongeoorloofd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding en/of een strafbaar feit.

Zo nu en dan kan deze website ook links naar andere websites weergeven. Deze links zijn bedoeld om nadere informatie te verstrekken. Zij betekenen niet dat we instemmen met de website(s) waarnaar wordt verwezen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website(s).

U mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Novacom geen link naar deze website vanaf een andere website of document creëren. Uw gebruik van deze website en alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de website zijn onderworpen aan de wetten van Engeland, Schotland en Wales.

Privacy

In dit privacybeleid wordt toegelicht hoe Novacom alle informatie, die u met ons deelt wanneer u deze website bezoekt, gebruikt en beschermt.

Novacom ziet erop toe dat uw privacy wordt beschermd. Wanneer we u vragen om bepaalde informatie, waarmee u kunt worden geïdentificeerd bij het gebruik van deze website, dan verzekeren wij u dat de informatie alleen wordt gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid.

Novacom kan dit beleid van tijd tot tijd te wijzigen door bijwerking van deze pagina. Lees daarom zo nu en dan het privacybeleid, zodat u er zeker van bent dat u zich kunt vinden in de veranderingen. Dit beleid is van kracht vanaf 1 april 2010.

Wat we verzamelen

We kunnen de volgende gegevens te verzamelen:

  • Naam en functie.
  • Contactinformatie, waaronder uw e-mailadres.
  • Demografische informatie zoals postcode, voorkeuren en interesses.
  • Andere informatie relevant voor enquêtes en/of aanbiedingen.

Wat we met de verzamelde informatie doen

We hebben deze informatie nodig om uw behoeften te begrijpen en een betere service te bieden, in het bijzonder om de volgende redenen:

  • Interne monitoring.
  • Verbetering van onze producten en diensten.
  • Periodieke versturing van promotionele e-mails over nieuwe producten, speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan wij denken dat u het wellicht interessant vindt met behulp van het e-mailadres dat u hebt verstrekt.
  • Contactmomenten voor eventueel marktonderzoek. We kunnen contact met u opnemen via e-mail, telefoon, fax of e-mail. We kunnen de informatie gebruiken om de website aan te passen aan uw interesses.

Beveiliging

Wij zorgen ervoor dat uw informatie veilig is. Om onbevoegde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben we geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures toegepast waarmee we verzamelde informatie beschermen en beveiligen.

Gebruik van cookies

Een cookie is een klein bestand dat toestemming vraagt om op de harde schijf van uw computer te worden geplaatst. Als u hiermee instemt, wordt het bestand toegevoegd. De cookie analyseert vervolgens het webverkeer wanneer u een bepaalde website bezoekt. Cookies stellen web applicaties in staat om op u als individu te reageren. De webapplicatie kan haar activiteiten op maat van uw behoeften aanbieden, dankzij de verzameling en instelling van uw voorkeuren.

Wij gebruiken traffic log cookies om te bepalen welke pagina’s worden gebruikt. Dit helpt ons om gegevens over het webpaginaverkeer te analyseren en verbeteren zodat onze website wordt afgestemd op de behoeften van klanten. Wij gebruiken deze informatie alleen voor statistische doeleinden en daarna worden de gegevens uit het systeem verwijderd.

Over het algemeen helpen cookies ons om u te voorzien van een betere website, en stellen ze ons in staat om toezicht te houden op welke pagina’s u nuttig vindt en welke niet. Een cookie geeft ons op geen enkele wijze toegang tot uw computer of enige informatie over u, met uitzondering van de gegevens die u bewust met ons deelt.

U kunt ervoor kiezen om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd als dit uw voorkeur heeft. Dit kan echter tot gevolg hebben dat u de website niet optimaal kunt gebruiken.

Links naar andere websites

Onze website kan links naar andere relevante websites bevatten. Echter, zodra u deze links gebruikt om onze website te verlaten, moet u er rekening mee houden dat wij geen enkele controle hebben over die andere website. Daarom zijn wij niet verantwoordelijk voor de bescherming en de privacy van alle informatie die u tijdens uw bezoek aan dergelijke websites deelt. Externe websites vallen niet onder dit privacy statement. Wij raden u aan om te het privacybeleid dat van toepassing is op de website in kwestie met aandacht door te nemen.

Controle van uw persoonlijke gegevens

U kunt ervoor kiezen om het verzamelen of gebruik van uw persoonlijke gegevens op de volgende manieren te beperken:

  • Wanneer u wordt gevraagd om een formulier op de website in te vullen, zoek dan het veld waarin u kunt aangeven dat u niet wilt dat de informatie door ons wordt gebruikt voor direct-marketingdoeleinden.
  • Als u eerder heeft aangegeven dat uw persoonsgegevens gebruikt mogen worden voor direct marketing doeleinden, dan kunt u uw voorkeuren op elk moment wijzigen door een e-mail te sturen naar info@novacomcorporation.com.

We zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen, verspreiden of verhuren, tenzij wij uw toestemming hebben of wettelijk verplicht zijn om dat te doen. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u promotionele informatie over derden te sturen, wanneer wij denken dat u dit wellicht interessant vindt.

U kunt de details van de persoonlijke informatie die wij over u hebben, opvragen volgens de Data Protection Act 1998. Hiervoor wordt een kleine vergoeding gevraagd. Als u een kopie van de informatie op wilt vragen, schrijf dan naar Novacom, PO Box 187, Saffron Walden, Essex CB10 9AZ, Engeland.

Als u van mening bent dat de informatie die wij over u bezitten onjuist of onvolledig is, schrijf of mail ons dan zo spoedig mogelijk op het hierboven vermelde adres. We zullen zo snel mogelijk alle onjuiste informatie corrigeren.

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. De informatie wordt verstrekt door Novacom en hoewel we ernaar streven om de informatie up-to-date en correct te houden, geven we geen garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten en gerelateerde afbeeldingen op de website. Het gebruik is daarom strikt op uw eigen risico.

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enig verlies of schade, of enig verlies of schade als gevolg van verlies van gegevens of winsten voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van deze website.

Via deze website wordt u mogelijkerwijs doorverwezen naar andere websites die niet onder het beheer van Novacom vallen. We hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze websites. De opname van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of dat wij achter de standpunten van de website staan.

Er wordt alles aan gedaan om de website beschikbaar te houden. Echter, Novacom neemt geen verantwoordelijkheid voor, en zal niet aansprakelijk zijn voor, tijdelijke onbeschikbaarheid van de website door technische problemen die buiten onze macht liggen.